Відділ організаційно-правового забезпечення та управління персоналом

Контактний телефон: (0542) 690-004

Робочі дні Із 10.06.2020 року по 31.08.2020 року

Відділ організаційно-правового забезпечення та управління персоналом Верхньосироватської сільської ради є виконавчим органом Верхньосироватської сільської ради, створений Верхньосироватською сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, секретарю сільської ради, заступнику сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків, з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Мета роботи відділу: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, організація надання адміністративних послуг, реалізація державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Верхньосироватською сільською радою, її виконавчим комітетом та сільським головою під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, реалізація державної політики в галузі оборонної роботи, здійснення організаційного та кадрового забезпечення діяльності ради та її органів.

Завдання відділу:

 • залучення громадськості до участі у розробці та реалізації державної та місцевої політики, прийнятті політико-управлінських рішень з важливих питань соціально-економічного, гуманітарного та політичного розвитку Верхньосироватської сільської ради;
 • організація виконання вимог чинного законодавства України з розгляду звернень фізичних та юридичних осіб у виконавчих органах Верхньосироватської сільської ради. Сприяння реалізації права фізичних та юридичних осіб на доступ до публічної інформації;
 • забезпечення взаємодії органів влади та громадськості, підтримка громадської ініціативи, становлення громадянського суспільства;
 • забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування. Співпраця з друкованими та електронними ЗМІ усіх форм власності;
 • здійснення роботи зі зверненнями громадян та організації прийому громадян;
 • надання організаційно-методичної допомоги в роботі з документами, зверненнями і проведенням особистого прийому громадян працівниками виконавчих органів Верхньосироватської сільської ради;
 • здійснення аналізу матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду;
 • здійснення представництва інтересів Верхньосироватської сільської ради в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності;
 • здійснення контролю за своєчасним виконанням структурними підрозділами Верхньосироватської сільської ради законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів; за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень сільського голови;
 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • здійснення заходів для забезпечення у межах відповідних територій виконання вимог законодавства України про охорону праці, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень органів державного нагляду за охороною праці;
 • надання за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення, у тому числі надання пільг, компенсацій та матеріальної допомоги особам, що знаходяться у складних життєвих обставинах, у вигляді грошової або натуральної допомоги;
 • участь у розробці програм соціального і економічного розвитку;
 • здійснення організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів Верхньосироватської сільської ради;
 • організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладена реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування;
 • сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державної кримінально-виконавчої служби України в межах наданих повноважень;
 • реалізація державної політики в галузі оборонної роботи;
 • взаємодія з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 • розробка та проведення в межах чинного антикорупційного законодавства заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням у структурних підрозділах Верхньосироватської сільської ради та контроль за їх реалізацією;
 • організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою на відповідній території.