Відділ освіти, культури молоді та спорту

Начальник відділу

БОЖОК Юлія Василівна

Дата народження: 25.05.1982 р.н.

Освіта: вища педагогічна, СДПУ ім. А.С. Макаренка, філологічний факультет.

На посаду начальника відділу призначена з 23 липня 2019 року.

Адреса відділу: с. Верхня Сироватка, вул. пл. Козацької Слави, 5

Графік роботи спеціалістів відділу

ЯРЕМЕНКО Людмила Сергіївна

Завідувач методичним кабінетом

ВАРЛАМОВА Ірина Сергіївна

Методист (культура, молодь, спорт)

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

ЛУК’ЯНЕНКО

Тетяна Миколаївна

методист

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

ДУДКО

Ірина Миколаївна

головний спеціаліст

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

ГУБАР

Світлана Володимирівна

економіст

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

СТОЯНЕЦЬ

Анна Миколаївна

бухгалтер

Понеділок – п’ятниця: з 08:00 до 12:00
ЖИЛЕНКО

Ірина Василівна

бухгалтер

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

РУДЕНКО

Віктор Григорович

бухгалтер

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

МАСАЛІТІНА

Валентина Леонідівна

бухгалтер

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00

Обідня перерва: з 12:00 до 12:35;

П’ятниця: з 08:00 до 15:00

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради є виконавчим органом Верхньосироватської сільської ради, створюється Верхньосироватською сільською радою та є підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, секретарю сільської ради, заступнику сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків, а й з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

Мета роботи відділу: створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Верхньосироватської сільської територіальної громади, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Верхньосироватської сільської територіальної громади в сфері культури шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Верхньосироватської сільської територіальної громади та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.Відділ освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської ради є виконавчим органом Верхньосироватської сільської ради, створюється Верхньосироватською сільською радою та є підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, секретарю сільської ради, заступнику сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків, а й з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

Завдання відділу:

 • здійснює реалізацію державної політики та політики Верхньосироватської сільської ради в сферах освіти, культури, молоді та спорту;
 • створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту;
 • здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
 • здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація;
 • здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади;
 • забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади;
 • забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом;
 • готує проекти актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру;
 • визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів та закладів культури;
 • забезпечує розвиток освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького) наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;
 • здійснює управління навчальними закладами та закладами культури, що є комунальною власністю сільської ради і перебувають у безпосередньому управлінні;
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, розроблення програм розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально – методичного керівництва із зазначених питань;
 • організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді;
 • здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел;
 • реалізує делеговані повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини;
 • здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян із питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;
 • забезпечує доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного мешканця територіальної громади;
 • здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Верхньосироватської сільської ради.