Постійні комісії

І. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

ПОДОЛЬСЬКА
Катерина Єгорівна
Голова комісії
ВОРОБЙОВА
Ірина Миколаївна
Секретар комісії
СОСЄДСЬКИЙ
Олександр Володимирович
Член комісії
СТАРИНСЬКИЙ
Олександр Петрович
Член комісії
ГЛАДКИХ
Світлана Миколаївна
Член комісії
ПАНАСЕНКО
Микола Іванович
Член комісії

ІІ. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг

ДЕМЧЕНКО
Олександр Іванович
Голова комісії
КУРБАТОВА
Галина Іванівна
Секретар комісії
ЖИЛЕНКО
Людмила Вікторівна
Член комісії
ГОЛОМА
Віталій Іванович
Член комісії
ТЕМЧЕНКО
Віра Петрівна
Член комісії

ІІІ. Постійна комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

КОВАЛЬЧУК
Володимир Сергійович
Голова комісії
СТЕПАНОВА
Галина Вікторівна
Секретар комісії
РУБЛЕВСЬКИЙ
Олександр Олегович
Член комісії
ДЕМ’ЯНЕНКО
Олександр Іванович
Член комісії
КОЗЛОВСЬКИЙ
Ігор Миколайович
Член комісії
БАТУРА
Сергій Вікторович
Член комісії
ПОНОМАРЕНКО
Геннадій Іванович
Член комісії

ІV. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, фізкультури і спорту та соціального захисту населення

НЕЧИПОРЕНКО
Зоя Олександрівна
Голова комісії
ЛИМАНСЬКА
Надія Миколаївна
Секретар комісії
ОБОЗНИЙ
Олег Олександрович
Член комісії
ЗАСКОКА
Олена Миколаївна
Член комісії
ПАНЧЕНКО
Тетяна Михайлівна
Член комісії
НОВІК
Ольга Павлівна
Член комісії
ЖИЛЕНКО
Микола Іванович
Член комісії

Постійна комісія Верхньосироватської сільської ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради. Постійна комісія підзвітна Верхньосироватській сільській раді та відповідальна перед нею.

У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та Положення про постійні комісії Верхньосироватської сільської ради.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і спаівдоповідями.