Фінансове управління

Начальник – НЕЧИТАЙЛО Віталія Володимирівна

Народилася 23.05.1971р.

Освіта: повна вища.

Закінчила Сумський державний університет.

Перед призначенням на посаду начальника фінансового управління працювала головним бухгалтером відділу освіти Сумської районної державної адміністрації.

Адреса відділу: с. Верхня Сироватка, вул. Макаренка, 36.

Контактний телефон: (0542) 690-004

Графік роботи:

понеділок-четвер: 07:45-16:30 (перерва на обід: 12:00-12:30)

пятниця: 07:45-14:45 (без перерви на обід)

Графік роботи спеціалістів 

1. МАТВІЄНКО

Валентина Вікторівна

головний бухгалтер

Понеділок – середа

з 07:45 до 16:30 (обідня перерва з 12:00 до 12:30);

Четвер

з 07:45 до 16:30

П’ятниця

з 07:45 до 14:45 (без перерви)

2. ФЕДОРЕНКО

Інна Віталіївна

головний спеціаліст 

Понеділок – четвер

з 07:45 до 16:30 (обідня перерва з 12:00 до 12:30);

П’ятниця

з 07:45 до 14:45 (без перерви)

3. ТКАЧОВА

Надія Олександрівна

спеціаліст І категорії

Понеділок – четвер

з 07:45 до 16:30 (обідня перерва з 12:00 до 12:30);

П’ятниця

з 07:45 до 14:45 (без перерви)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Фінансове управління сільської ради (далі Управління) є виконавчим органом Верхньосироватської сільської ради, що утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним сільській раді, та її виконавчому комітету.

Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.

Основними завданнями Управління є:

1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Верхньосироватської сільської ради;

2. складання розрахунків до проекту сільського бюджету і подання на розгляд виконкому та затвердження сільською радою;

3. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Верхньосироватської сільської громади;

4. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5. здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених сільською радою;

6. здійснення загальної організації та управління виконанням сільського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2. визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3. проводить на будь-якому етапі складання проекту сільського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4. приймає рішення про включення бюджетного запиту у проект сільського бюджету перед поданням його на розгляд сільської ради;

5. бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів Верхньосироватської сільської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку села та враховує їх під час складання проекту сільського бюджету;

6. організовує роботу, пов’язану із складанням проекту сільського бюджету, за дорученням керівництва сільської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами сільської ради матеріалів для підготовки проектів сільського бюджету;

7. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8. здійснює у процесі виконання сільського бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;

9. організовує виконання сільського бюджету, а також разом з органами: державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами сільської) ради забезпечує надходження доходів до сільського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

10. забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює, у межах своєї компетенції, контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

11. складає розпис доходів і видатків сільського бюджету, забезпечує його виконання, готує:

  • пояснювальну записку про виконання сільського бюджету,
  • зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з сільського бюджету,
  • пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки сільського бюджету з обласним бюджетом;

12. здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання сільського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

13. проводить моніторинг змін, що вносяться до сільського бюджету;

14. розглядає баланси і звіти про виконання сільського бюджету та інші фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;

15. інформує сільську раду про стан виконання сільського бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік);

16. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду сільського бюджету;

17. проводить разом з органами державної фіскальної служби аналіз стану надходження доходів до сільського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

18. готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

19. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з сільського бюджету;

20. аналізує діяльність роботи бюджетних установ сільської ради і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;

21. розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

22. забезпечує створення належних виробничих та соціальнопобутових умов для працівників Управління;

23. готує та подає сільській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

24. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.