Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування

Повідомлення про оприлюднення
проекту документа державного планування
«Генеральний план та план зонування населеного пункту
села Великий Бобрик Верхньосироватської сільської ради»
та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

«Генеральний план та план зонування населеного пункту села Великий Бобрик Верхньосироватської сільської ради». Розробляється для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови населеного пункту.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Верхньосироватська сільська рада.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення.

Письмові зауваження та пропозиції, приймаються з 04.09.2019 р. до 03.10.2019 р. включно.

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування.

Верхньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області. 42351, Сумська область, Сумський район, с. В.Сироватка, пл. Козацької Слави, 2. Телефон: 690-006.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій.

Верхньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області. 42351, Сумська область, Сумський район, с. В.Сироватка, пл. Козацької Слави, 2. Телефон: 690-006. Веб-сайт Верхньосироватської сільської ради: vs_rada@ukr.net. Строки подання пропозицій: з 04.09.2019 р. до 03.10.2019 р. включно.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Верхньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області. 42351, Сумська область, Сумський район, с. В.Сироватка, пл. Козацької Слави, 2. Телефон: 690-006. Веб-сайт Верхньосироватської сільської ради: vs_rada@ukr.net.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Не потрібно.