ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ, ЗАХОДІВ), РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ДЛЯ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ЯКИХ НАДАВАТИМЕТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗА РАХУНОК КОШТІВ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ В 2019 РОЦІ
Верхньосироватська сільська рада оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання  (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів сільського  бюджету в 2019 році.
Порядок проведення конкурсу регламентується Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами).
1. Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:
сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в сільській місцевості.
2. Вимоги до конкурсної пропозиції.
Для участі у конкурсі громадські об’єднання подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою, у друкованому та електронному вигляді у форматі *.pdf.
Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації.

3. Орієнтовний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) – 60,0 тис. грн.
4. Строк подання конкурсних пропозицій:
конкурсні пропозиції подаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Верхньосироватської сільської ради. Строк подання конкурсних пропозицій до 30.06.2019
5. Конкурс проводиться у такі строки:
перший етап: індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій – 7 (сім) календарних днів від останнього дня прийому конкурсних пропозицій;
другий етап: відкритий захист конкурсних пропозицій – 10 (десять) календарних днів від останнього дня прийому конкурсних пропозицій;
третій етап: індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій шляхом проставлення балів – 3 (три) календарних дні від дня відкритого захисту конкурсних пропозицій.
6. Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 09-00 до 12.00 та з 13.00 до 16-00, за адресою: с. Верхня Сироватка, площа Козацької Слави, 2, відділ організаційно-правового забезпечення та управління персоналом.